הרב שמואל אליהו

למה עם ישראל שהיה רב ועצום מהמצרים לא מרד?

ט"ז טבת התשפ"ג(09/01/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt