הרב שמואל אליהו

למה קוראים תהילים בראש השנה?

כ"ו אלול תשפ"ג

שיתוף

hse.org.il.txt