הרב שמואל אליהו

למה קוראים תהילים בראש השנה?

כ"ו אלול התשפ"ג(12/09/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt