שידור חי | תפילת הלל בשירה וניגונים מירושלים ←

למען ירבו ימיכם -תוחלת חיים ליהודים בישראל הגבוהה בעולם

ז' כסליו תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt