הרב שמואל אליהו

לנצח במלחמה – קידוש השם, גם בימינו

א' טבת תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt