הרב שמואל אליהו

לעורר את בחינת דוד המלך שבכל אחד ואחד

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt