הרב שמואל אליהו

לעלות לארץ ישראל אפילו אם תהיה ירידה רוחנית בתחילה

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt