הרב שמואל אליהו

לעשות משפט צדק- אחריות של בני אדם

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt