הרב שמואל אליהו

לפחד מערבים של פרוטקשן – חטא. להיות אמיץ – מצווה

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt