הרב שמואל אליהו

לקחת משהו מהגבורה של החיילים

כ"ח תשרי התשפ"ד(13/10/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א