הרב שמואל אליהו

לראות את הטוב והחסד הגדול

כ"ה שבט התשפ"ד(04/02/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א