הרב שמואל אליהו

לראות את המלך – מלכו של עולם

כ"ד אלול התשפ"ג(10/09/2023)
זמן קריאה: 1 דקות

שיתוף

התפילות בראש השנה נועדו גם לאזנים שלנו. כשאנחנו מדברים על כך שה' הוא מלך על העולם, אנחנו לא מציירים לעצמנו מלך על כתר על כסא מלכות אלא מי שמנהל ומסדר את כל הכוכבים במשמרותיהם ברקיע. שאם ימהר כדור הארץ או אם יאט ממהירותו חלילה לא נוכל לחיות אפילו שניה אחת או שנשאב לשמש ונשרף מרוב חום או שנעוף לחלל החיצון ונקפא מרוב קור.

המלך הזה גם מסדר את כל החלקיקים בתוך טריליוני האטומים שיש ביקום. גם שם קיים הכלל שאומר כי אם ימהר אחד מהם או אם יאט אחד מהם לא יכול היקום להתקיים אפילו שעה אחת. אם מישהו מהם יאט או ימהר העולם יהפך לכדור אש ענק או יתפרק לגורמים. המלך שמנהל את הכל מטפל בכל טרליוני האטומים שנמצאים בכל טיפת מים באוקיינוס ובכל היקום.

המלך הזה גם מסדר את כל אחד מהתאים שבגוף שלנו ובכל גוף של יצור חי וצומח. כל תא הוא פלא עצום שמכיל ידע של מיליארדי נתונים. בכל גוף אדם יש עשרת אלפים כפול מיליארד מהם. גם שם הסדר הוא חיוני לחיים. גם שם הדיוק הוא פלאי ומדויק. כל טעות ושינוי יכולים לשבש את להפר את החיים לחלוטין.

המלך הזה גם מסדר את כדור הארץ שכל הכוחות שבו פועלות בתאום ובסנכרון מדויק. השמש שמאדה את מי הים והופכת אותם לעננים. הרוח שנוצרת מקור הקטבים ומסיבוב כדור הארץ מניעה את העננים ליבשת. קור הקטבים ומשטר הרוחות מקררים את העננים והופכים אותם לגשמי ברכה. האדמה שבתוכה ממתינים הזרעים קולטת את הגשם ומצמיחה ממנו מזון מגוון לכל החי אשר על פני האדמה. אלפי מערכות פועלות בעולם בסנכרון מדוייק עם מערכות אחרות, בלעדיהן לא היו לנו חיים. רבות מהמערכות הללו נתגלו לנו רק בדורות האחרונים, ובוודאי עוד רבות מהן יתגלו לנו בהמשך השנים.

המלך הזה גם מנהל את הערכים שעל פיהם תתנהל האנושות עלי אדמות. הוא קבע שהרשע בעולם ילך וימעט, שהצדק ילך ויפרח. שהשקר ירד והאמת תצמח. שהניצול ימעט והחרות תגבר. שהאמונה תעלה והכפירה תכחד. הוא כתב בתורה את הערכים שעל פיהם העולם יתנהל, השלום והחסד. הצדק והמשפט. האהבה והאחוה ועוד רבים אחרים. המתבונן בימי העולם רואה כי הרשעה כולה בעשן כלה, וממשלות הזדון עוברות מן הארץ. האנושות מתקדמת במסלול שהמלך קבע בעת הבריאה והעולם זונח את האלילות והרשע, הטיפשות והבערות.

המלך הזה הוא גם אבא אוהב. הוא זה שמנהל את החיים של עם ישראל. הוא סיפר לנו מראש והזהיר כי אם נחטא – נגורש מארצנו שתשאר שממה. הוא ניחם אותנו מראש ובישר לנו כי באחרית הימים נשוב אל ארצנו ואל עצמנו. גם ארצנו תשוב לתת יבולה כמו שנתנה בימי קדם. ומסתבר שהכח בידיו להוביל את העולם בדרך שהוא התווה לו בראשית ימי עולם. הכל מתרחש בנסתר, אבל מתרחש בדיוק במסלול שהמלך התווה לו מראש.

בכל יום ויום ובמיוחד בראש השנה אנחנו צריכים להתבונן ו"לראות בחוש" את המלך מנהל את העולם. לזכור ולא לשכוח בכל רגע ורגע כי הוא מנהל את הכל מאחרי הקלעים ושום דבר לא קורה מעצמו. אנחנו חייבים להתבונן בו ולראות אותו בכל רגע ורגע. לדעת כי יש לנו מלך שמנהל את הכל באהבה.

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt