הרב שמואל אליהו

לראות בעין של רש"י ובעין של תוס' ולקבל החלטה נכונה

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt