הרב שמואל אליהו

מבגדד לירושלים – הלל בשמחה גדולה | דברי פתיחה להלל חנוכה, הכותל המערבי ירושלים

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א