הרב שמואל אליהו

מבגדד לירושלים – הלל בשמחה גדולה | דברי פתיחה להלל חנוכה, הכותל המערבי ירושלים

כ"ז כסליו תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt