הרב שמואל אליהו

מבית האסורים (הסורים) יצא למלוך, בעקבות העצורים מישיבת פרי הארץ

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt