הרב שמואל אליהו

מהו הבסיס להקמת בית המקדש?

כ"ב אייר תשע"ט

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt