הרב שמואל אליהו

מהו סרגל הצדיקות של ארץ ישראל, ומה הוא מלמד?

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt