הרב שמואל אליהו

מהי התורה שקיבלו בימי אחשורש

ג' אדר ב' התשפ"ד(13/03/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt