לשידור חי | חיים כהלכה לפרשת תצוה ←

מה יכול כל אחד מאיתנו לעשות רוחנית להכרית את עמלק

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt