הרב שמואל אליהו

מה פירוש המלך המשפט, היה צריך להיות המלך השופט

ח' תשרי תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt