הרב שמואל אליהו

מה פירוש "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"?

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt