הרב שמואל אליהו

מודים על הניסים בכל יום. לא להתרגל, קריסת ציר הרשע

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt