הרב שמואל אליהו

מוסיפים והולכים – הארת הפנים

כ"ט כסלו התשפ"ד(12/12/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א