הרב שמואל אליהו

מזל עם ישראל מתחזק בחודש אדר כנגד אויביו

ב' אדר התשפ"ג(23/02/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt