הרב שמואל אליהו

מחזיקים ציצית עד "לעד" – לראות את ה' תמיד

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt