הרב שמואל אליהו

מחית עמלק- להיות גדולים בפרטים הקטנים

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt