הרב שמואל אליהו

מטרת המלחמה – להוסיף ברכה וחיים

כ' סיון התשפ"ד(26/06/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א