הרב שמואל אליהו

מיתת סטלין בפורים, הצלת חיים ליהודי רוסיה

י"ג אדר התשפ"ג(06/03/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt