הרב שמואל אליהו

מי מנהל את המדינה

י"ג סיון התשפ"ד(19/06/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א