הרב שמואל אליהו

מי מנהל את העולם?

י"א אלול התשפ"ג(28/08/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א