הרב שמואל אליהו

מי שעזר לנו לנצח את הערבים בעבר יעזרנו לנצחם תמיד

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt