הרב שמואל אליהו

מי שפעל עם אל – יבוא וייטול שכרו

כ"ה טבת התשפ"ד(06/01/2024)

שיתוף

חשוב לזכור כי גם קיבוץ הגלויות בימינו הוא תוצאה של הברית החסד והשבועה שה' נשבע לאבותינו. ולכן אנחנו רואים כי ה' מקדם את ההתיישבות בירושלים ובארץ ישראל. כי אלוקים נשבע ודבר אחד מדבריו אחור לא ישוב ריקם. התפקיד שלנו במימוש הברית הוא התפילה כמו אבותינו, והמעשה – להיות פועלים עם אל. "אמר רבי ירמיה ב"ר אלעזר: עתידה בת קול להיות מפוצצת בראש ההרים ואומר "כל מי שפעל עם אל – יבוא ויטול שכרו".

 

מתוך השיעור קול צופייך לפרשת שמות תשפ"ד

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א