הרב שמואל אליהו

מסורת לנו מאברהם אבינו, חשוב משפט וחשוב שיהיה צודק

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt