הרב שמואל אליהו

מסורת לנו מאברהם אבינו, חשוב משפט וחשוב שיהיה צודק

ח' חשוון תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt