הרב שמואל אליהו

מסירות נפש מכוח ערבות – מביאה ברכה לעולם

ח' טבת התשפ"ד(20/12/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א