הרב שמואל אליהו

מעלתו הגדולה של חודש חשון והקשר למבול ולבית המקדש

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt