הרב שמואל אליהו

מעמד הר סיני נועד לארץ ישראל

ג' סיון התשפ"ג(23/05/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt