הרב שמואל אליהו

"מעשה אבות סימן לבנים" – רכישת קרקעות מערבים

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt