הרב שמואל אליהו

מפתח של גשמים נמסר לאדם

כ"ה תשרי תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt