הרב שמואל אליהו

מצווה רבה להודות לה' ולבקש על העתיד

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt