הרב שמואל אליהו

"מרחוק ה' נראה לי, ואהבת עולם אהבתיך" – ריחוק מביהכנ"ס

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt