שידור חי | תפילת הלל בשירה וניגונים מירושלים ←

מתחילים סליחות ב"אשרי" – התפילה להחזרת המלכות

ט' אלול תשע"ט

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt