הרב שמואל אליהו

מתחיל מהפך חיובי באירופה – תן כבוד לעמך

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt