הרב שמואל אליהו

מתן תורה הוא לכל האנושות

ט"ז שבט התשפ"ג(07/02/2023)

שיתוף

 

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt