הרב שמואל אליהו

מתפללים למדינה יהודית – כי זה רצון ה'

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt