הרב שמואל אליהו

נבואת יחזקאל על הנקמה הגדולה

י"ב חשון התשפ"ד(27/10/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א