הרב שמואל אליהו

נותנים ולוקחים | אקטואליה יהודית לפרשת תצוה תשפ"ד

ט"ז אדר א' התשפ"ד(25/02/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א