הרב שמואל אליהו

ניחום אבלים משפחת דרוקמן

ג' אדר א' התשפ"ד(12/02/2024)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א