הרב שמואל אליהו

נקרא שמו משה ולא משוי, ע"ש תפקידו במצרים ולעתיד

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt