הרב שמואל אליהו

סבב לחימה אחרונה בעזה

ט"ז חשוון תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt