הרב שמואל אליהו

סדום – עיר שלטון החוק. זכויות האדם והפקרות מינית

ט"ו חשוון תשפ"ג

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt