הרב שמואל אליהו

סדום – עיר שלטון החוק. זכויות האדם והפקרות מינית

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt