הרב שמואל אליהו

סיפורים אישיים על מו״ר זצוק״ל

כ' סיון התשפ"ג(09/06/2023)
תגיות:
אמונה

שיתוף

שיתוף

תגיות:
אמונה

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א